หน้าแรก > เกี่ยวกับเงินติดล้อ > นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ขอขอบคุณท่านนักลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ (Debenture) ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทุกประเภท
และโบรกเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

 

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า
“ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ”
ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
เรามีเพียงการออกหุ้นกู้ เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

 

เงินติดล้อยึดหลักดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันทางการเงิน ที่ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มพื้นฐานของประเทศ

มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการเงิน
ที่ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มพื้นฐาน
ของประเทศ

ส่งมอบโอกาสทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม

ส่งมอบโอกาสทางการเงินผ่าน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
เรียบง่าย สะดวกและรวดเร็ว

ให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรเพื่อเดินหน้า
ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

จุดเด่นเพื่อการลงทุน

เป็นบริษัทในเครือธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทในเครือ
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

มีสาขาให้บริการทั่วประเทศครอบคลุม 74 จังหวัด

มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ
ครอบคลุม 74 จังหวัด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด อยู่ที่ระดับ A-

ในปี 2561 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิต
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด อยู่ที่ระดับ “A-”
ด้วยแนวโน้ม “คงที่” (Stable) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สม่ำเสมอและเติบโต
อย่างมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ มีฐานลูกค้ากระจายตัวดี
และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ