หน้าแรก > เกี่ยวกับเงินติดล้อ > 5 มาตรฐานที่แตกต่าง

5 มาตรฐานที่แตกต่าง

สิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราทำ

ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ
เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า
เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน

1. ไม่มีเจตนายึดรถ!
2. มีหลักฐานการชำระเงิน ให้ทุกครั้ง
3. ไม่มีค่าธรรมเนียม แอบแฝง
4. กำหนดวันคืนเล่มชัดเจน
5. มอบฟรี!ประกันอุบัติเหตุ

เงินติดล้อ ชีวิตหมุนต่อได้

นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้
เจตนารมณ์ของเรา
ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

เสียงจากใจของลูกค้า หลากหลายเหตุผลที่ลูกค้ามั่นใจเลือกเงินติดล้อ