หน้าแรก > เกี่ยวกับเงินติดล้อ > เสียงจากใจลูกค้า

เสียงจากใจลูกค้า

ด้วยเจตนารมณ์ของเงินติดล้อ

ที่อยากเห็นคนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นธรรม จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า

 • ช่วยเหลือ
  ลูกค้าไปแล้ว
  2,682,014
  ราย
 • ฟรีประกันอุบัติเหตุ
  ส่วนบุคคล
  1,037,776
  ราย
 • จัดอบรมความรู้
  ทางการเงิน
  44
  ชุมชน

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ผ่านมา..เงินติดล้อ
ได้จัดกิจกรรมภายในโดยให้พนักงานร่วมแชร์

วิดีโอ “เสียงจากใจลูกค้า” จากหน้าเฟซบุ๊คทุกวัน ตลอด 15 วัน ส่งพลังแห่งความตั้งใจและ
จริงใจให้สังคมได้รับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ

นับเป็นอีก 1 กิจกรรมที่พวกเราภาคภูมิใจ เราจะไม่หยุด
เพื่อให้ลูกค้าของเราเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง และมีชีวิตที่หมุนต่อได้..อย่างแท้จริง

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

 • ถ้าผมไม่ได้เงินติดล้อ ลูกชายผมคงเรียนไม่จบ...

  อรุณ สอนชา

  พนักงานบริษัท

 • เงินติดล้อ ช่วยเราได้เยอะ ต่ออาชีพให้ผมได้...

  หนึ่ง ปานพิมพ์

  มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 • ขอบคุณเงินติดล้อสำหรับบริการที่ดี ...

  ประเชิญ สุขยันกิจ

  มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 • เงินติดล้อ เพื่อนที่ จริงใจ พึ่งพาได้ในทุกเหตุการณ์ของชีวิต

 • ต้องการหาเงินจ่ายค่าเทอมลูก เคยกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยสูงมาก มาเงินติดล้อได้ดอกเบี้ยต่ำกว่า...

  สมใจ บุณยินทุ

  มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 • เงินติดล้อช่วยแก้ปัญหาได้ทันเวลา ไม่ต้องรอนาน...

  อัครพงษ์ บุญมี

  มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 • อาชีพสัปเหร่อ ไม่มีเอกสารประกอบรายได้ที่ชัดเจน เงินติดล้อช่วยได้...

  เฉ่งกุ่ย แซ่หลิม

  สัปเหร่อ

 • ผมรู้ว่าพ่อทำประกันและสินเชื่อกับเงินติดล้อไว้ จึงนำเงินก้อนนั้นมาเป็นทุนการศึกษาของน้อง...

  ศิวัฒน์ มณีปักศรี

  พนักงานบริษัท

  |<
 • 1
 • 2
 • 3
 • >|