หน้าแรก > สมัครงาน

สมัครงาน

ร่วมงานกับเงินติดล้อ

โอกาสมาถึงแล้ว สมัครเลย!

สวัสดิการดี๊ดีมีกำลังใจ

รายละเอียดสวัสดิการ

เราห่วงใย ใส่ใจพนักงาน
เราห่วงใย ใส่ใจพนักงาน
 • ประกันสุขภาพกลุ่มและตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าคลอดบุตร
 • ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท
เราจริงใจ พร้อมดูแลกันอย่างคนในครอบครัว
เราจริงใจ พร้อมดูแลกันอย่างคนในครอบครัว
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื้อรถยนต์
 • เบี้ยประกันรถยนต์และประกันมะเร็งราคาพิเศษ
 • เบี้ยประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับครอบครัวราคาพิเศษ
 • เงินกู้ชีวิตหมุนต่อได้
เราเข้าใจ ว่าความสุขในการทำงานนั้นสำคัญ
เราเข้าใจ ว่าความสุขในการทำงานนั้นสำคัญ
 • วันลาวันเกิด
 • วันลาดูแลภรรยาหลังคลอด
 • บรรยากาศในการทำงานที่สนุก
เงินติดล้อ 7 Core Values

ค่านิยมองค์กร

 • สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  1. สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส
  สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  (Sustainable Impact by Creating
  Opportunities)
 • รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ
  2. รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ
  (Sense of Ownership with Gratitude)
 • ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมาเพื่อความสำเร็จของทีม
  3. ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา
  เพื่อความสำเร็จของทีม
  (Candid Teamwork)
 • ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจและเป็นกันเอง
  4. ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ
  และเป็นกันเอง
  (Serve with Integrity, Informality, and
  Authenticity)
 • กระหายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง
  5. กระหายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง
  (Thirst for Wisdom and Self Development)
 • กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  6. กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็น
  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  (Experiment to Lead Change)
 • ทำงานให้เต็มที่ ปาร์ตี้ให้สุด
  7. ทำงานให้เต็มที่ ปาร์ตี้ให้สุด
  (Work Smart, Party Hard)