เรากำลังมองหา

ผู้ที่จะมาช่วยกันสานต่อเจตนารมณ์ มุ่งมั่น ให้ทุกคน มีชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดการสมัครงาน

 • ระบุตำแหน่งงานว่างที่ท่านต้องการสมัคร *

   

 • เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท) *

   

 • ภาค *

   

 • จังหวัด *

   

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • คำนำหน้าชื่อ *

   

 • ชื่อ *

   

 • นามสกุล *

   

 • วันเดือนปีเกิด *

   

 • โทรศัพท์มือถือ *

   

 • อีเมล *


 • ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *

   

ประวัติการศึกษา

 • กรุณากรอกวุฒิการศึกษา โดยเรียงจากปัจจุบัน-อดีต

 • ประวัติการศึกษาที่ 1 X

  • ปีที่เข้า (พ.ศ.) *

    

  • ปีที่จบ (พ.ศ.) *

    

  • วุฒิที่ได้รับ *

    

  • ชื่อสถาบัน *

    

  • สาขาวิชา/คณะที่จบ *

    

  • เกรดเฉลี่ย *

    

+

ประสบการณ์การทำงาน

  • ระบุจำนวนประสบการณ์การทำงานทั้งหมด (ปี) *

  •  


 • ประวัติการทำงานที่ 1 X

  • วันที่เริ่ม *

    

  • ถึงวันที่ *

    

  • ตำแหน่งล่าสุด *

    

  • เงินเดือน *

    

  • ชื่อสถานที่ทำงาน *

    

  • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ *

    

+

เอกสารการสมัคร

 • แนบประวัติส่วนตัว

   

 • แนบรูปถ่าย

   

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

เลื่อนเพื่อยืนยันตัวตน