หน้าแรก > ข่าวสาร > เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

15 พฤษภาคม 2562
line
เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ทำการสำรวจความต้องการเบื้องต้นและสัมภาษณ์ผู้ก้าวพลาดกว่า 100 คน เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรการสอนในกิจกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อประกอบอาชีพ ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ เงินติดล้อ จะดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ ในเรือนจำจังหวัดตราดและเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นโครงการตัวอย่าง และนำไปสู่การพัฒนาในเรือนจำจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ที่เกี่ยวข้อง